Motto: "Krzywdzić łatwo - trudniej leczyć
            A bez zdrowia - wszystko niczym"
Ciekawostki:
Menkyo
Katana

Regulamin Dojo

I. Zasady zachowania się

 1. Dairokkan-Ryu Ju Jitsu jest polską szkołą walki, wzorowaną na japońskich - tradycyjnych szkołach Ju Jutsu.
 2. Szkołę tworzą uczniowie wraz z nauczycielem(-mi).
 3. Dojo to miejsce do treningów sztuk walki.
 4. Wchodząc i wychodząc z Dojo należy wykonać ukłon, jest on zewnętrzną oznaką dyscypliny, spoistości uczniów szkoły oraz wyrazem kultury osobistej, wzajemnego poszanowania oraz pozdrowieniem obecnych w Dojo.
 5. W Dojo, a także poza nim, do nauczyciela nie zwracamy się po imieniu, a jedynie „Sensei”, „Shihan”, „Soke”.
 6. Osoba spóźniona na zajęcia, po wejściu do Dojo siada w pozycji „seiza” przodem do wyjścia czekając na decyzje prowadzącego.
 7. Wyjść z Dojo można tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego.
 8. Chcąc porozmawiać z Sensei lub poprosić o coś, należy podejść, wykonać ukłon (tachi rei). Po rozmowie wykonać ukłon. Kłaniamy się również partnerowi przed i po wspólnym ćwiczeniu.
 9. Ubiór ćwiczebny powinien być zawsze cały i czysty. Pas i ubiór wolno nosić tylko zgodnie z nadanym stopniem.
 10. Noszenie obrączek, pierścionków, zegarków, łańcuszków, kolczyków w czasie treningu surowo zabronione.
 11. Przejawy niezdyscyplinowania lub nieuwagi ćwiczących mogą być karane przez prowadzącego zazwyczaj nakazem wykonania okręslonego cwiczenia fizycznego. Kara taka ma głównie sens wychowawczy, dyscyplinujący i pobudzający do pracy nad sobą. Zupełny brak dyscypliny u adepta może skutkować usunięciem go na jeden miesiąc ze szkoły albo bezpowrotnie.
 12. Promocja na wyższy stopień odbywa się następująco: Sensei (Shihan lub Soke) kolejno wywołuje nazwisko promowanego, ten po usłyszeniu swojego nazwiska podchodzi do mistrza krokiem shikko – zatrzymuje się przed nim wykonując ukłon (za-rei), po czym Sensei wypowiada słowa: „Nadaję ci stopień ......... kyu/dan Dairokkan Ryu Ju Jitsu wręczając certyfikat, uczeń wykonuje ukłon (za-rei) i wraca na swoje miejsce krokiem shikko.
 13. W służbowym wystąpieniu dwóch jujitsjan zawsze jeden z nich jest starszy, decyduje o tym starszeństwo stopnia, jeżeli są równe, to decyduje staż w danym stopniu, jeśli i to jest równe, to decyduje wiek adepta.
 14. Opłatę członkowską należy dokonać do 15-tego dnia każdego miesiąca.
 15. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku:
  • sesja zimowa (styczeń, luty);
  • sesja letnia (maj, czerwiec).
 16. Egzaminy na stopnie przeprowadza Soke Zbigniew Wieczorek.
 17. Egzamin na stopień mistrzowski (1 dan) przeprowadza komisja w składzie: Soke Wieczorek oraz 2 Sensei.
 18. Opłaty za egzamin dokonuje się po jego pozytywnym zaliczeniu, a przed otrzymaniem certyfikatu.
 19. Egzaminy nie są obowiązkowe, a nadane stopnie przez mistrza Zbigniewa Wieczorka są, ale nie muszą być honorowane przez inne szkoły, czy organizacje Ju Jitsu w Polsce i na świecie.
 20. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i z zajęć Ju Jitsu do domu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

II. Regulamin ubioru

 1. Godło szkoły Dairokkan ma prawo nosić adept szkoły od stopnia 1-ego kyu na bluzie po lewej stronie klatki piersiowej.
 2. Godło Polski ma prawo nosić instruktor Ju Jitsu szkoły Dairokkan od stopnia 1 DAN na lewym ramieniu bluzy.
 3. Obszycie białych pasów dziecięcych / 10,9,8,7 kyu /  - pagony koloru czarnego, pierwszy pagon w odległości 5 cm od końca pasa, następne 0,8 cm od siebie.
 4. Obszycie pasów mistrzowskich / 2,3,4 dan / - pagony i hafty w kolorze żółtym. Ideogram japoński ju jitsu 5 cm od końca pasa oraz pagony 5 cm nad ideogramem 0,8 cm od siebie. Na drugim końcu pasa -  imię i nazwisko właściciela w języku polskim lub japońskim.
 5. Kolor pasa SOKE jest fioletowo-biało-czerwony. Kolor biało-czerwony nawiązuje do barw narodowych Polski, a kolor fioletowy jest wyrazem szacunku dla Okuyama Ryu Aiki Jujutsu i Hakko Ryu Jujutsu i jest także symbolem intuicji i duchowości. Hafty na pasie koloru srebrnego.

III. Funkcje w szkole

 • Soke Sensei - założyciel szkoły walki, fundator, instruktor Ju Jitsu.
 • Kaiden Shihan (w pełni wtajemniczony "koniec przekazu") - tytuł przyznawany adeptowi który odbył staż "menkyo kaiden", posiadający stopień 7 DAN oraz propagujący szkołę "Dairokkan".
 • Shihan (profesor, dający przykład, znający swoje słabości) – instruktor Ju Jitsu, posiadacz stopnia 5 lub 6 Dan.
 • Sensei (mistrz, nauczyciel) – posiadacz stopnia od 1 do 4 Dan Ju Jitsu.
 • Senpai (starszy stop. lub asyst. nauczyciela) – asystent, od 3 kyu Ju Jitsu.