Motto: "Krzywdzić łatwo - trudniej leczyć"
Ciekawostki:
Menkyo
Katana

Ogłoszenia i treningi

Ogłoszenia Treningi