Motto: "Krzywdzić łatwo - trudniej leczyć
            A bez zdrowia - wszystko niczym"
Ciekawostki:
Menkyo
Katana

Historia Ju Jitsu

"Rzucić się w wir walki i tam śmierć znaleźć - to rzecz łatwa, której dokonać może każdy chłystek. Istotą męstwa jest żyć - gdy żyć się godzi, a umierać - gdy umierać potrzeba."
Książe Mitto

Od najdawniejszych czasów najważniejszymi atutami człowieka w walce o byt były: siła, zręczność i umiejętność pokonania przeciwnika. Nasi praprzodkowie zmuszeni byli rozwijać te umiejętności aby zdobyć pożywienie lub obronić sie przed napaścią. W ten sposób powstawały systemy walki wręcz, będące podstawowym sposobem obronnym człowieka.

Ju-jitsu jest jedynym samurajskim systemem walki bojowej bez broni. Określenie ju-jitsu (łagodna sztuka) pojawia się w XVI wieku. Oczywiście sztuka ta istniała już wcześniej lecz uprawiana była w tajemnicy wśród szlachty i samurajów. Już bardzo wiarygodne wiadomości o tym systemie pojawiły się w XII wieku. Nazywany był wtedy min. YAWARA, WA-JITSU, KEMPO, HAKUDA, SHUBAKU, KOSHI-NO-MAWARI. W tym okresie najpopularniejszymi szkołami były : KYUSHIN-RYU, KITO-RYU, TAKENOUCHI-RYU, RYOSHITO-RYU, JAKISHIN-RYU, SEKIGUCHI-RYU, YOSHIN-RYU. Ju-jitsu rozwinęło się za czasów panowania Tokugawy w XV i XVI wieku. Stało się w tym okresie najbardziej popularną a zarazem najbardziej strzeżoną sztuką walki w Japonii - za zdradzenie jej tajników karano śmiercią.

Historia początków powstania ju-jitsu jest nadal tematem wielu sporów. Niektóre ze starych szkół przetrwały do czasów współczesnych np. HONTAI-YOSHIN-RYU, DAITO-RYU-AIKI-JU-JUTSU czy też HAKKO-RYU-JU-JUTSU. Poszczególne szkoły ju-jitsu bardzo się od siebie różniły, można by się było nawet pokusić o stwierdzenie, że każda szkoła to oddzielny system walki. Ze starych szkół ju-jitsu wywodzi się wiele współczesnych systemów walki takich jak np. JU-DO, AIKIDO. Techniki ju-jitsu wykorzystywane są prawie w każdym systemie walki.

W czasach współczesnych mało pozostało szkół tradycyjnych, przede wszystkim istnieją szkoły Modern Ju-jitsu. Modern Ju-jitsu (nowoczesne ju-jitsu) to w większości systemy przystosowane do teraźniejszych czasów, opierające się często na technikach tradycyjnych oraz wykorzystujące elementy współczesne i techniki z innych systemów walki. Nowoczesne ju-jitsu bardzo często przystosowane jest dla potrzeb policji, wojska, realnej samoobrony.

Modern Ju Jitsu

"Modern Ju-Jitsu czyli ju-jitsu nowoczesne jest to jeden z najbardziej wszechstronnych systemów walki. W większości są to systemy przystosowane do wymogów czasów współczesnych. Spotkać się z nimi możemy w wojsku, policji i na kursach samoobrony. Mało pozostało tradycyjnych szkół walki. W większości, nawet jeśli same twierdzą inaczej, są to systemy współczesne. Poszczególne sekcje łączą się w większe lub mniejsze organizacje, opracowują własny program szkoleniowy i wybierają ludzi którzy mają sprawować kontrolę nad prawidłowym przebiegiem cyklu szkoleniowego. Trudno powiedzieć czy jest to zjawisko pozytywne czy też wręcz odwrotnie. Jedno jest pewne, że jest to zjawisko którego nie da się uniknąć. Dzięki temu może przetrwają stare tradycyjne techniki walki oraz rozwiną się nowe przystosowane do warunków współczesnych. Przeciwnicy powiedzą, że w ten sposób ocali się technikę ale nie ducha. Może i będą mieli rację ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy wychowani w innej kulturze i mamy inne potrzeby życiowe. Starzy wschodni mistrzowie mówili że trzeba urodzić się na wschodzie aby móc w całości pojąć ich kulturę, a nam, nawet jeśli będziemy żyć na samym ryżu, oczy na pewno nie zaczną robić się skośne. Naszą filozofią powinno być to aby rozwijać własne ciało i poprzez jego rozwój abyśmy stawali się lepsi dla otoczenia. Powinniśmy uczyć się wytrwale, zwalczać własne słabości, potrafić zapanować nad samym sobą. Jeśli to już opanujemy, spostrzeżemy, że sztuka walki, nawet jeśli nie jest tradycyjna, nie jest dla nas tylko zbiorem technik."

Źródło: http://www.budokan.pl/pl/modern.htm